Close

26 novembra, 2012

Intervju meseca novembra 2012 – Sabadin Mešić – Blagajnik SVPS

V mesecu novembru 2012 gostimo blagajnika SVP Slovenije g. Sabadina Mešiča. Popularni Meško velja v sindikalnih krogih za mirnega in predvsem marljivega delavca, ki svoje delo opravlja profesionalno. G. Mešić, zaposleni ste kot strokovni sodelavec OE TVD DE Ljubljana, kako bi na kratko opisali svoje službene dolžnosti?

Moje službene dolžnosti vključujejo predvsem izdelavo razporedov dela (turnusov), obračun ur R230 za plače delavcev, vpisovanje letnega dopusta, zbiranje podatkov za potrebe OE TVD, kontakti in usklajevanje s PE Potniški promet, pa še kaj bi se našlo za sproti.

Kdaj ste prevzeli funkcijo blagajnika SVP Slovenije?

Funkcijo blagajnika sem prevzel januarja 2008, zaradi pričakovanega odhoda v pokoj dotedanjega blagajnika g. Cafa. Ob tej priložnosti bi se mu še enkrat rad zahvalil za pomoč pri uvajanju v to delo. Moram priznati, da je bilo na začetku kar težko prevzeti tako pomembno funkcijo, z leti pa se nanjo navadiš, ker ti pride pod kožo.

Kako vam uspeva uskladiti funkcijo blagajnika SVP Slovenije in strokovnega sodelavca v OE TVD?

Imam srečo, ker je moje delovno mesto zelo blizu sedežu SVPS-ja, tako da ne izgubljam dodatnega časa za prevoz. Pri tem mi zelo pomagajo tudi moji sodelavci, saj brez njihovega razumevanja in podpore nebi zmogel opravljati dve tako različni funkciji.

V statutu SVPS je zapisano, da blagajnika imenuje glavni odbor ( G.O.) na predlog predsednika S V P Slovenije. Ker je funkcija blagajnika zelo odgovorna lahko sklepamo, da ste človek vreden zaupanja?

Za mesto blagajnika so me predlagali sodelavci iz DE Ljubljana, menim da so mi že s to gesto izkazali svoje zaupanje. Trudim se, da s svojim delom dokažem, da sem tega zaupanja vreden. Zaupanje lahko upravičiš le z poštenim in dobrim delom.

Smernice za opravljanje dela blagajnika SVPS so določene v Statutu in pravilniku ( FI-MA) o nagrajevanju in povračilih materialnih stroškov, ter o financiranju in finančno materialnem poslovanju. Blagajnik mora skrbeti, da je na računu, ki je v lasti vseh članic in članov sindikata SVPS vse OK?

Za stanje na računu je sicer odgovoren predsednik SVPS, vendar mora blagajnik skrbeti za to, da se stanje in poraba na računu ujemata s planom blagajniškega poročila. Zaradi vse manjšega števila članov, se prihodki manjšajo, zato je težje narediti natančen plan in se nato ravnati po njem. Vse to pa nadzoruje nadzorni odbor SVPS. Upam, da bom imel kdaj v prihodnosti podobne probleme tudi takrat, ko bo članstvo v porastu.

Kot blagajnik ste redno prisotni na različnih sejah odborov in komisij SVPS, zato vam informacij o sindikalnih aktivnostih ne manjka. Kakšno je vaše mnenje o delu SVPS-ja?

Zaradi stanja na SŽ je zdaj več zahtevnega dela za organe SVPS-ja, tako, da glede na dane okoliščine predstavniki sindikata delujejo zelo dobro. Menim, da se vodstvo SVPS-ja trudi po svojih najboljših močeh, da bi članicam in članom SVPS zagotovili vse potrebne delavske pravice, seveda ob upoštevanju KPDŽP in ZDR. Ob pogovorih s člani našega sindikata sem dobil občutek, da se nekateri morda sploh ne zavedajo, koliko vloženega truda in dela je potrebno za doseganje teh ciljev. Trenutna situacija v družbi prav gotovo ni zaveznik sindikatov, po drugi strani pa so prav sindikati tisti, ki morajo predvsem v težkih časih skrbeti za zagotavljanje delavskih pravic. V času krize se na delavske pravice prav hitro pozabi, zato je vloga sindikatov ključna.

SVPS ima v svoji lasti dve počitniški kapaciteti in sicer, hišico v Podčetrtku, ki je na voljo celo leto in mobilno hišo v avtokampu Kozarice v Pakoštanih, ki je na razpolago v poletnih mesecih. Zaradi spremenjenih razmer v družbi se pojavlja problem zasedenosti kapacitete v Podčetrtku. Kakšno je vaše mnenje pri vztrajanju na celoletnem pavšalu za enoto v Atomskih toplicah?

Najbolje bi bilo, če bi pavšal lahko obdržali za celo leto, vendar se tu pojavi problem, saj glede na dosedanjo zasedenost počitniškega objekta v Podčetrtku ne pokrivamo celotnega pavšala. Zato se bom zavzel za izpogajanje polletnega pavšala, v obdobju od meseca aprila do meseca septembra, saj bi tako delavci še vedno imeli možnost preživljanja dopusta v naši hišici, zasedenost bi se po mojem mnenju povečala, stroški pa bi se prepolovili.

Ali je po vašem mnenju med članstvom dovolj zavedanja o pomenu sindikalnega gibanja?

Menim, da se večina članov našega sindikata zaveda pomembnosti sindikalnega gibanja, saj vedo, da bi brez njega imeli slabše pogoje za delo in tudi nižje plačilo. Še vedno pa obstajajo posamezniki, ki delo neutemeljeno kritizirajo in s tem otežujejo delo sindikata. Dodal bi še, da so dobronamerne kritike vedno dobrodošle, saj tako lahko izboljšamo svoje delo.

S čim se ukvarjate ob svojem prostem času, ali ste si zamislili kakšen hobi?

Svoj prosti čas preživljam na sprehodih v naravi s svojo družino. Moj hobi je bil nekaj časa nogomet, vendar sem ga zaradi zdravstvenih težav moral opustiti.

Na koncu bi se Vam rad zahvalil za povabilo k intervjuju, vsem članicam in članom sindikata vozovnih preglednikov Slovenije pa želim veliko lepega in uspešnega medsebojnega sodelovanja.

Pogovor zapisal: Robert MÜLLNER

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja