Close

Sindikat vozovnih preglednikov Slovenije

Sindikat vozovnih preglednikov Slovenije ( na začetku se je imenoval Sindikat vozovnih preglednikov Slovenije in Istre) je bil ustanovljen 15.09.1989, reprezentativnost pa je pridobil 20.04.1998. SVPS je eden od sedmih reprezentativnih sindikatov na Slovenskih železnicah. SVP Slovenije je samostojna, neodvisna in demokratična interesna organizacija, ki zastopa, uveljavlja in varuje interese članov. Deluje po načelu solidarnosti in vzajemnosti ter neodvisno od političnih strank in organov oblasti. V sindikat se lahko prostovoljno včlanijo posamezni delavci z namenom, da bi varovali in izboljšali svoj družbeni, ekonomski in socialni položaj ter da bi varovali svoje pravice na podlagi dela in iz dela ter delovnega razmerja. Posamezni člani sindikata delujejo v sindikatu na podlagi solidarnosti, medsebojnega priznavanja, spoštovanja in medsebojne podpore.

 

Vizija SVPS

Sindikat vozovnih preglednikov Slovenije (SVPS)  deluje kot reprezentativni sindikat dejavnosti. SVP Slovenije je samostojna, neodvisna in demokratična interesna organizacija, ki zastopa, uveljavlja in varuje interese članov. Deluje po načelu solidarnosti in vzajemnosti ter neodvisno od političnih strank in organov oblasti. V sindikat se lahko prostovoljno včlanijo posamezni delavci z namenom, da bi varovali in izboljšali svoj družbeni, ekonomski in socialni položaj ter da bi varovali svoje pravice na podlagi dela in iz dela ter delovnega razmerja. Posamezni člani sindikata delujejo v sindikatu na podlagi solidarnosti, medsebojnega priznavanja, spoštovanja in medsebojne podpore.