Close

26 oktobra, 2012

Intervju meseca oktobra 2012 – g. Ibrahim Šišić – Predsednik statutarne komisije SVPS

V mesecu oktobru 2012 gostimo v spletni rubriki interviju predsednika Statutarne komisije SVP Slovenije g. Ibrahima ŠIŠIČA, sicer dolgoletnega člana SVPS iz SE Zalog-Polje. Tako, kot je v naši rubriki v navadi vas naprošamo, da se nam na kratko predstavite.

Najprej bom izkoristil priložnost, ki ste mi jo ponudili, tako da bom za začetek našega pogovora vse bralce spletne rubrike prav lepo pozdravil. Po končani poklicni železniški šoli sem se zaposlil v takratnih CD Moste. Po odsluženi vojaščini nisem vedel, kje bi nadaljeval svojo pot, zato sem se po temeljitem premisleku odločil, da nadaljujem šolanje. Po končani izobrazbi sem se zaposlil v TOZD-u za TVD Ljubljana in pričel z delom na postaji Zalog, kjer delam še danes.

Zaposleni ste na ranžirni postaji Zalog, nam lahko zaupate, kako poteka delo na tako veliki postaji, kjer je zelo pomembna koordinacija različnih služb za nemoten železniški promet?

Od leta 1984 delam na ranžirni postaji Zalog in moram povedati, da so bili začetki na tako veliki postaji težki. Najtežje se je bilo navaditi na velikost postaje (število tirov -29), z leti pa sem pridobil potrebne izkušnje in se na postajo navadil. Delo, ki ga opravljamo vozovni pregledniki v Zalogu je raznovrstno in prav zato zanimivo. Na vaše vprašanje lahko odgovorim samo tako, da delo poteka nemoteno in je s strani vseh služb zelo dobro koordinirano, kar je samo po sebi logično. Na ranžirnih postajah mora biti koordinacija vseh služb na najvišjem nivoju in ne sme biti odstopanj. V nasprotnem primeru lahko pride do zastojev v železniškem prometu, kar ni dobro za nikogar.

Kako je na pregledovalno mesto Zalog vplivala združitev OE TVD v podjetje za vzdrževanje, vleke in tehnično vagonsko dejavnost, imenovano SŽ VIT d.o.o..

Iz prakse lahko povem, da na uvrstitev službe za TVD v družbo SŽ VIT d.o.o. vsak posameznik gleda na svoj način. Za zaposlene delavce združitev verjetno ne pomeni bistvene spremembe, saj bo vsak posameznik moral tudi v prihodnje opraviti svoj del posla tako, kot ga najbolje zna in ne glede na naziv družbe, v kateri dela. Verjetno je bila združitev tako različnih služb v eno bolj potreba po iskanju boljših rešitev v smislu iskanja sinergijskih učinkov različnih dejavnosti. Konkretno za postajo Zalog pomeni to, da se na nekaterih vlakih izvajajo skupne storitve TVD-ja in vzdrževanja v smislu popravil brez odstavitve. Na vagonih se izvajajo različna mazanja posameznih delov vagona, kot tudi zamenjava zavornih vložkov. Posledica takega načina vzdrževanja je ta, da ima prevoznik, ki je tudi lastnik vagona dobro vzdrževane vagone, ki so glavni vir zaslužka za celotno družbo. Sam sem preživel že ne vem koliko reorganizacij, zato mislim, da bom tudi to. Vedno se da narediti stvari tudi boljše samo, če se malo potrudimo.

Junija ste na mestu predsednika statutarne komisije SVPS nasledili dolgoletnega predsednika g. Lada Vrečerja, kako se boste vi aktivno vključili v to vlogo in kakšne spremembe napovedujete v času vašega predsedovanja?

Res je, da sem se pred leti sindikalno upokojil, potem pa se ponovno vključil v delo Statutarne komisije SVPS ker mislim, da je potrebno sindikat vozovnih preglednikov Slovenije reorganizirati, oziroma pripraviti na trenutno situacijo. Vedeti moramo, da so se v zadnjih letih stvari močno spremenile, zato je potrebno spremembam v družbi slediti. V skladu z pristojnostmi, ki jih kot predsednik statutarne komisije SVPS imam, bom predlagal nekaj sprememb organiziranosti sindikata (glede na organiziranost TVD–ja). Upam, da bo to izboljšalo oz. doprineslo k večjemu zanimanju mladih za delo v sindikatu.

Poznamo vas tudi kot nekdanjega člana G.O. SVPS, kjer ste bili na sejah nemalokrat kritični do vodstva, tako TVD-ja, kot tudi sindikata. Kakšno je vaše stališče danes, po sprejetem dogovoru o ukrepih na področju prihodkov, izdatkov in materialnih stroškov, ter na področju plač, povračil in drugih prejemkov?

Delo člana G.O. SVPS me je veselilo, ker smo določene stvari izpeljali tako, kot smo se dogovorili. Beseda je takrat več veljala. Edina stvar, za katero mi je žal in ni uspela je kategorizacija postaj (tako kot ima vodenje prometa). Kar se tiče ukrepov zapisanih v dogovoru, se z njimi v določenih točkah strinjam, mislim pa, da so se začele prepozno. Ne morem se strinjati z ukrepom zmanjševanja osebnega dohodka in ne usklajevanja rasti plač. Moja kritična drža se je v preteklosti večkrat izkazala kot upravičena.

Česa si najbolj želite v prihodnosti?

Najbolj si želim zdravja in da bi ostal takšen, kot sem bil do sedaj.

http://www.sindikat-svps.si/kontakti/statutarna-komisija/

Pogovor zapisal: Aleš ALBERT

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja