Close

1 novembra, 2011

Intervju meseca novembra 2011 – Lado Vrečer – predsednik S.K. SVPS

Zelo nas veseli, da lahko v naši spletni rubriki gostimo predsednika statutarne komisije SVP Slovenije, g. Lada Vrečerja. Ker nas na koncu leta zapušča in odhaja v zaslužen pokoj ga bomo vprašali, kako bi na kratko opisal svojo «železničarsko« pot?

Izhajam iz železničarske družine, saj je bil oče vsa leta delovne dobe vlakovni odpravnik, zadnja leta pa operativni pomočnik na postaji Jesenice in prav njemu gre zahvala, da sem pristal na železnici. Še kot štipendist za strojevodjo ali vozovnega preglednika tedanje VLEKE, pod okriljem katere je bil tudi TVD, sem končal šolo za strojnega ključavničarja na ŽEKŠ-u v Ljubljani. Po odsluženi vojaščini sem kot udeleženec prve generacije v šoli za vozovne preglednike v Ljubljani na Aljaževi, šolanje lahko rečem zelo uspešno zaključil.
Za poklic vozovnega preglednika sem se odločil, saj so le ti v primerjavi s strojevodji imeli urejen in reden turnus v enem kraju, poleg tega pa mi je, kot vsaj sam menim, dokaj družabni osebi, bolj dišalo delo med ljudmi in ne samemu v kabini lokomotive. Seveda takrat na benificirano dobo nisem pomislil, zato pa je bilo vse skupaj toliko slajše, ko nam je bila le ta po dolgih letih naporov, v največji meri po zaslugi g. KOGOVŠKA in g. KLARIČA, ki ju moram posebej omeniti ( če sem koga izpustil, se mu že v naprej opravičujem) priznana za vsa leta nazaj. Po opravljenem praktičnem izpitu sem nastopil službo vozovnega preglednika na postaji Ljubljana in tam delal tri leta, se pravi do leta 1985, nato pa sem bil premeščen v matično postajo Jesenice. Tu opravljam dela in naloge vozovnega preglednika, leta 2004 sem dobil tudi odločbo za nadzornika, ki pa je v zadnjih letih v nočni izmeni na Jesenicah ukinjen.

V SVP Slovenije opravljate funkcijo predsednika statutarne komisije, ki pripravlja in predlaga spremembe in dopolnitve vseh izvedbenih aktov SVP Slovenije, nadzira pravilno uporabo teh aktov in razlaga določbe sprejetih izvedbenih aktov. Verjetno se strinjate, da bo potrebno v prihodnosti prilagoditi akte novim razmeram, ki so nastale z priključitvijo PE TVD v družbo SŽ VIT d.o.o.?

Vsekakor. Kot Predsednik statutarne komisije sem se sej udeleževal redno in pomagal reševati zadeve po svojih najboljših močeh in sposobnostih, kajti zavedati se je treba, da nisem pravnik. Nov statut SVP Slovenije je že kar nekaj časa prioriteta, vendar se je s spremembami čakalo in se še čaka, saj še do pred nekaj dnevi ni bilo jasno, kam bo PE TVD uvrščena, nas pa v spremembe silita trenutna zakonodaja, kot tudi kolektivna pogodba. To bo zelo težak zalogaj, saj menim, da je še veljaven Statut zelo dober, ker z zaupniki pokriva celotno območje Slovenije oziroma pregledovalnih mest, kar bo z novim zelo težko uresničljivo, v skladu s predpisi. Vendar bo to že naloga za mojega naslednika in člane Statutarne komisije, saj kot je že v uvodu napisano, odhajam na čakanje, za tem pa v pokoj.

Veliko smo govorili o prednostih in slabostih združitve tehnično-vagonske dejavnosti v novo družbo, kakšno je vaše osebno mnenje o tem?

Osebno menim, da bi bila najboljša perspektiva za TVD, da bi ostali v infrastrukturi in sicer kot nekakšni policaji na železnici, oziroma kontrolorji z ekskluzivno pravico pregleda, vendar je vse to padlo v vodo, saj so novi pravilniki bolj pisani na kožo novim prevoznikom.
Vsekakor nismo smeli dopustiti, da bi se pregledniki klasificirali ali pa delili na potniški, oziroma tovorni promet. Zato menim, da je to ostala ena od redkih izbir, pa še za to upam, da niso v ozadju kakšne podle namere, oziroma kupčkanje z delovnimi mesti. Me pa skrbi, kako bo v prihodnosti reagiral na tak način dela Tovorni promet, saj je absurd, da si delo odrejamo sami, plačujejo pa nas oni.

Poznamo vas kot nadzornika vozovnih preglednikov preglednega mesta Jesenice, ki je edino PM PE TVD na Gorenjskem? Kakšno priložnosti za razvoj tehnično-vagonske dejavnosti vidite v vaši regiji?

Za PM Jesenice me v prihodnosti ne skrbi, saj dokler bo obratoval ACRONI in bomo tudi v bodoče opravljali zavorne preizkuse za OBB, je ob vsem ostalim, dela za peščico preostalih še preveč. Menim , da je bila velika napaka , da so na Jesenicah zaprli delavnico,še kapitalnejša pa je bila premestitev vzdrževalcev oziroma urejevalcev v CD. Vsakemu, še večjemu laiku v matematiki je jasno, da služi le izpraven vagon v prometu, ne pa vagon ki se včasih vozi v najbližjo delavnico ali pa čaka interventno popravilo več dni. Seveda po trditvah določenih temu ni tako, pa smo spet pri delnem odgovoru iz prejšnjega vprašanja!

Veliko naših sodelavcev v PE TVD je izrazilo željo po predčasnem odhodu v pokoj, kar je posledica predlaganih strukturnih reform, po drugi strani pa se nekateri odločajo za podaljšanje delovne dobe predvsem pri konkurenci? Vemo, da v R Sloveniji ni določena zgornja starostna meja za upokojitev, pa vendar je to v nasprotju z namenom ODPZ?

Po pogovorih z mnogimi sotrpini, za podaljševanje delovnega razmerja ni bilo nobenega navdušenja, še več, vsak, ki ima priložnost bi jo najraje čim prej pobrisal v penzijo, razen redkih izjem, pa še to so povečini ljudje s krediti ali pa so imeli otroke v zrelih, da ne rečem poznih letih in jih zdaj pesti skrb za financiranje študija le teh. Sam sem mnenja, da če si nisi ustvaril pogojev za človeka dostojno življenje ob upokojitvi že v rednem delovnem razmerju, si ga ne boš niti s podaljševanjem delovne dobe. Sam sem si zgodnejšo upokojitev zagotovil z nakupom služenja vojaškega roka, kar je bilo v tistih časih zelo tvegana in draga investicija.
Sem pa mnenja, da nobenega ne moreš prisiliti za odhod v pokoj vendar, če bi bilo v to v moji pristojnosti, bi to dovolil delavcem na mestih z benificirano ali dodano dobo pod pogojem, da se le tej odrečejo oziroma jim jo odvzamejo, saj v nasprotnem primeru do nje niso bili niti upravičeni, ker je le ta namenjena delavcem, ki delajo v težkih razmerah in zato ne morejo delati polne delovne dobe. Na žalost le te ugodnosti niso bili deležni urejevalci , vzdrževalci in električarji, sem pa prepričan, da tudi med njimi ne bi bilo veliko interesa za podaljševanja delovne dobe,tudi če bi jim bila priznana.

V enem od prejšnjih pogovorov smo gosta vprašali ali je delo vozovnega preglednika ustrezno ovrednoteno, vas pa bomo zastavili vprašanje ali bo tehnično- vagonska dejavnost v prihodnosti sploh opravljala svoje osnovno poslanstvo? Liberalizacija prometnih tokov in predvsem privatizacija železniških prevoznikov kar silita lastnike, da namesto skrbi za varen in urejen železniški promet uberejo lažjo pot, ki prinaša cenejšo storitev in zase boljši zaslužek?

Kakor pravijo, denar je sveta vladar in tako je tudi na železnici. Na žalost se odgovor spet nanaša na prejšnje, saj ukinjanje delovnih mest , zmanjševanje obsega pregledov in vsega ostalega ne vodi nikamor drugam , kot v zmanjševanje varnosti in urejenosti železniškega prometa, kar je njegov prvenstven pomen. Zelo je žalostno, da se mora vedno zgoditi najhujše, da odgovorni spregledajo, potem pa bodo na vrat na nos, spremenjeni predpisi.

Odnosi na delovnem mestu so bili včasih drugačni, veliko več spoštovanja je bilo do starejših delavcev, kakšne so vaše izkušnje na tem področju?

Odgovora na to vprašanje žal nimam, saj na Jesenicah mladega« delavca« ni več, po mojem mnenju pa nekdo ki ima 40 let in približno 20 let delovne dobe ni več mlajši delavec, pa še ti so v manjšini, saj je večina starejših od 40 let, bi rekel bližje petdesetim. Je pa vsekakor pomembna tudi pripadnost železnici, saj jih na Jesenicah mnogo izhaja iz tradicionalnih železničarskih družin.

Še stavek za konec najinega pogovora ali bi še enkrat odločil za železničarski poklic?

Brez dvoma, kajti še vedno sem mnenja, da je na železnici delo zagotovljeno, s tem pa tudi redni osebni dohodek,ki je roko na srce reden in tudi ne tako majhen in dokler se bo v tolikšni meri spoštovala panožna kolektivna pogodba, menim, da so skrbi odveč in socialna varnost železničarjev ni ogrožena.
Za konec naj vse še lepo pozdravim, vam zaželim veliko lepih trenutkov in pa prijetne delovne razmere ter kolegialnost, saj se le v takih pogojih da uspešno opravljati našo službo.

Pogovor zapisal: Robert MÜLLNER

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja