Close

1 junija, 2011

Intervju meseca junija 2011 – Matej Arnuš – član SVPS

Za začetek se predstavite in nam povejte kakšna je vaša pot na železnici? Slišati je, da izhajate iz železniške družine.

Spoštovane članice, člani, vodstvo SVPS, sodelavci, ostali delavci SŽ ter administrator spletne strani SVPS, lepo pozdravljeni.

Drži, da prihajam iz »železniške« družine. Spominjam se, da me je dedek že kot otroka vodil na oglede lokomotiv in vagonov. Spominjam se, da mi je že takrat kazal in govoril o podrobnostih na samih vagonih, vendar se mi še sanjalo ni, da jih bom kdaj moral poznati.

Dedek je bil zaposlen še na takratnih jugoslovanskih železnicah in je opravljal delo vozovnega preglednika, kasneje pa je bil nadzornik vozovnih preglednikov. Upokojil se je leta 1990, ampak se še danes rad spominja dela, ki je opravljal in tudi večkrat kakšno rečeva na temo o vagonih (smeh).

Tudi oče je obiskoval šolo za vozovnega preglednika. Leta 1979 je bila ta šola v Kastavu pri Reki, na sosednji Hrvaški. Sam sem si zgradbo, kjer je bilo šolanje železniških delavcev (strojevodij, prometnikov, preglednikov vagonov,…) letos tudi ogledal. V tej zgradbi ima sedaj prostore osnovna šola. Oče je delo vozovnega preglednika opravljal po različnih pregledovalnih mestih po Sloveniji. Torej še preden sem se zaposlil na SŽ pri Tehnično vagonski dejavnosti, sem službo in delo preglednika vagonov, po družinskih pripovedovanjih, v grobem poznal (smeh).

Po skoraj treh letih različnih del na terenu sem se zaposlil na Slovenskih železnicah v takratni Sekciji za TVD Ljubljana, DE Celje, na delovno mesto vzdrževalca tirnih vozil. Na delovnem mestu vzdrževalec tirnih vozil sem spoznaval vagone, sestavne dele, oziroma sklope vagonov, druge naprave na vagonih, različne napake na vagonih, menjaval zavornjake in zavorne čevlje, itd… Po uspešno opravljenem testu za varenje (elektro, plamensko, CO2) smo varili tudi raznorazne kovinske dele na vagonih.

Hitro sem napredoval in pričel z vnosom v računalniško aplikacijo VAGON. Vagoni, kateri so bili popravljeni brez odstavitve od vlakov, so morali biti tudi računalniško zavedeni tako, kot morajo to biti tudi danes. Zraven omenjenega dela sem nadomeščal dela KPO II. Po nekaj mesecih nadomeščanja sem bil razporejen na delavno mesto kontrolnega prevzemnega delavca (KPO II) in to delo sem tudi zelo rad in velikim veseljem opravljal.

Nato sem zaradi povečanega in drugačnega tehnološkega procesa dela bil razporejen na delovno mesto tehničnega referenta še v takratni Sekciji za TVD Ljubljana. Kot tehnični referent sem bil skrbnik in koordinator meril v TVD, katera so se morala redno overjati oziroma pošiljati na kalibracije. Leta 2006 sem uspešno zaključil strokovni izpit za preglednika vagonov.

Pri zadnji reorganizaciji Slovenskih železnic sem bil razporejen v oddelek za mejne zadeve v Poslovni enoti TVD. V tem oddelku je bila narejena računalniška aplikacija za vlake na tehnično zaupanje, sami tehnološki postopki del pri vlakih na tehnično zaupanje, sklepanje raznoraznih sporazumov s tujimi železniškimi operaterji.

Proti koncu leta 2007 se je takratni strokovni učitelj v TVD g. Vatovec Igor upokojil in so bila njegova dela dodeljena meni. Trenutno torej opravljam dela na delovnem mestu tehničnega strokovnega sodelavca v Poslovni enoti tehnično vagonske dejavnosti, to pomeni, da izvajam izpopolnjevanje izvršilnih železniških delavcev v TVD po celi Sloveniji in tudi izvajanje strokovnega izpopolnjevanja v drugih Poslovnih enotah. Usposabljam tudi kandidate za opravljanje del na delovnem mestu izvršilnega železniškega delavca (preglednik vagonov, strojevodja,…). Med drugim sem tudi skrbnik nekaterih zakonskih oziroma podzakonskih aktov, pri nekaterih sem tudi sodeloval pri izdelavi.

Torej na kratko povedano menim, da glede na to, da se bliža šele prvo desetletje mojega dela na Slovenskih železnicah, sem se preizkusil na različnih delovnih mestih in si s tem pridobil tudi veliko različnih delovnih izkušenj.

Ste tudi aktivni član Tehnične komisije pri SVPS. Glede na to, da ste tudi šolski učitelj so te dve funkciji kar primerne za naslednje vprašanje. Kaj menite o dogajanju na področju sprejemanja pravilnikov in ostalih predpisov?

Tako je, po ustanovitvi Tehnične komisije v SVPS sem bil povabljen kot zunanji strokovni sodelavec. Tehnična komisija se ukvarja s problemi, ki nastopajo pri samem opravljanju našega dela, oziroma Tehnična komisija podaja predloge in mnenja, kako je pravilno potrebno pristopiti ali opraviti delo glede na tehnološki proces dela in veljavno zakonodajo.

Kritičen sem predvsem do dogajanja na področju spreminjanja pravilnikov in ostalih predpisov. Čeprav sem avtor pripomb oziroma predlogov nekaterih nujno potrebnih sprememb, nisem nikoli bil prisoten na sestankih pri pogajanju za upoštevanje sprememb predpisov. Vendar ko prejmem osnutek Pravilnika ali kakšnega drugega predpisa opažam, da se žal določene pripombe niso upoštevale. Menim, da bi bile nekatere pripombe oziroma predlogi za spremembe predpisov zelo pomembni za našo dejavnost in da so omenjeni predlogi/pripombe bili podani iz strokovnega videnja in s tehtnimi argumenti.

Menite osebno, da se za Slovenske železnice in TVD obetajo boljši časi?

Zelo težko vprašanje, glede na to, da vidimo in spremljamo kaj se dogaja v državi, v EU in po svetu. Ampak sem optimističen. Liberalizacija EU trga povsod prinaša visoko konkurenčno okolje, zato menim, da morajo Slovenske železnice reagirati hitro, da ujamejo pričakovano rast. Glede na to, da kazalci poslovanja kažejo, oziroma se obračajo v pozitivno smer, potem je jasen signal, da se obetajo boljši časi. Za TVD pa kot dejavnost menim, da v kolikor bomo strokovni in konkurenčni ponudnik naših storitev na trgu, potem se nimamo česa bati. Menim, da je za uspeh potrebno zagotoviti najprej ustrezno infrastrukturo (modernizacija voznih poti, omrežja, modernizacija potniških in tovornih vagonov in lokomotiv), za tem pa še dobro operativno in finančno upravljanje in vodenje sistema.

Nekje sem zasledil, da imate po napornem delavniku čas za posebne hobije. Povejte nam kaj o njih?

(Nasmešek) Delavnik je resnično zelo naporen, vendar zelo poučen, dinamičen in zelo zanimiv, saj opravljam dela v različnih krajih po Sloveniji in tako spoznavam različna dela in ljudi.
V svojem domačem kraju in tudi v kraju, kjer živi moja mama sem med drugim tudi aktiven v različnih društvih, kot so: gasilsko, športno, kulturno, … in kot podpredsednik Krajevne skupnost Pragersko – Gaj, verjemite, da mi časa za moje hobije ne ostane prav veliko. Ampak vendarle se v zimskih mesecih rad odpravim za kakšen dan ali vikend na smučanje, v poletnih mesecih pa se avanturistično podam na raziskovanje tujih turističnih krajev ter spoznavam različne kulture in življenja ljudi po različnih državah. Zelo rad se tudi udeležim kakšnega pohoda po prečudovitih slovenskih hribih. Pred nekaj leti pa sem se amatersko ukvarjal tudi z motokrosom.

Slišati je tudi, da sodelujete v različnih komisijah?

Ja, tudi v različnih komisijah sodelujem, kot so komisije za preverjanje znanja za delovno mesto strojevodja, preglednika vagonov, progovnega prometnika, itd… V SVPS sem tudi član volilne komisije. Med drugim tudi sodelujem v Okrajnih volilnih komisijah na državni ravni, kot namestnik predsednika volilne komisije.

Kakšne so vaše želje za prihodnost in kaj bi želeli sporočiti članstvu SVPS?

Moje želje za prihodnost so, da v prvi vrsti uspešno zaključim izobraževanje na visokošolskem strokovnem programu, katerega bom seveda še nadaljeval. Pridobljena znanja želim uporabljati in deliti z ljudmi, tako v delovnem kot tudi v privatnem okolju. Članstvu SVPS pa želim veliko strpnosti, dobre volje in pozitivnih mnenj, idej, misli v službenem in domačem okolju.

Pogovor zapisal: Egon Zevnik

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja