Close

27 maja, 2017

Intervju meseca maja 2017 – Administrator SVPS

BORBA ZA PRIDOBITEV BENEFICIRANE DOBE ZA VOZOVNE PREGLEDNIKE 1974-1989

V drugi polovici 60-ih let prejšnjega stoletja je bila po sklepu zveznih organov različnim železniškim profilom priznana zavarovalna doba s povečanjem. Zaradi izrazitega zaničevalnega odnosa do službe za TVD delavci dejavnosti dolga leta niso bili deležni pravice do beneficirane dobe, ki bi ga po vseh parametrih morali imeti. V zgodovinski virih obdobja med letom 1974-1989 je zapisano, da so se prvi koraki v smeri pridobitve beneficirane dobe začeli 27.12. 1974, ko je delavski svet ŽTP Zagreb podal zahtevo za začetek postopka priznanja beneficirane dobe za vozovne preglednike. V ta namen je bil narejen obsežen elaborat, ki je dokazoval, da je delo vozovnega preglednika zdravju škodljiv do te mere, da izpolnjuje kriterije za pridobitev beneficirane dobe. Leta 1985 je bila po sklepu takratne zvezne uprave v Novem Sadu narejena znamenita recenzija elaborata, ki je v celoti zavrnila argumente vozovnih preglednikov. Le izredna želja vozovnih preglednikov po uresničitvi dolgoletne želje je pripeljala do skupne akcije vseh zaposlenih delavcev TVD takratne skupne države. Ustanovljen je bil Iniciativni odbor vozovnih preglednikov JŽ, ki je štel 2500 zaposlenih delavcev iz celotne Jugoslavije. Kot zanimivost je potrebno zapisati, da so vodilni ljudje ŽG Ljubljane in Istre že leta 1983 in 1987 prepoznali argumente matične OO TVD, kar pa zaradi centralne ureditve ni bilo dovolj za pridobitev beneficirane dobe. Po več kot 25 letni agoniji in neštetih birokratskih ovirah je z veliko vloženega truda IO VP JŽ kot zadnji dejavnosti takratne skupne države uspelo pridobiti beneficirano dobo za vse vozovne preglednike JŽ. Kot zanimivost lahko zapišemo, da je bilo v zadnjem zapisniku IO VP JŽ zapisano, da se »može datum 17.09.1989 slobodno smatrati kao največji dan u istoriji TVD«, kar samo po sebi pove o silni želji vozovnih preglednikov skupne države po uveljavitvi beneficirane dobe.

Članek zapisal: Robert Müllner

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja