Close

26 marca, 2014

Intervju meseca marca 2014 – Vitomir Mikić- član tehnične komisije SVPS

V mesecu marcu je gost naša redne rubrike g. Vitomir Mikić, preglednik vagonov preglednega mesta Zalog in član tehnične komisije SVPS. Rojen železničar in kot boste prebrali v nadaljevanju še marsikaj drugega.

Nam za začetek opišete svojo železniško zgodbo?

Po končani osnovni šoli, sem se leta 1980 vpisal na Železniško elektro-kovinarsko šolo (ŽEKŠ), na Aljaževi cesti v Ljubljani. Leta 1983 sem dokončal poklicno šolo za elektro-mehanika železniških vozil in naprav. Ker sem bil štipendist Vleke vlakov Ljubljana, bi moral nadaljevati šolanje za pomočnika in kasneje za strojevodjo, vendar takrat to ni bila moja želja, zato sem se zaposlil v Centralnih delavnicah Moste, na vzdrževanju lokomotiv. Leta 1984 sem odšel na služenje vojaškega roka, po vrnitvi pa sem prestopil v TVD Ljubljana, ker sem želel nadaljevati šolanje za vozovnega preglednika. V generaciji 1986/87 sem šolanje za vozovnega preglednika uspešno zaključil in od takrat delam na delovišču Lj-Zalog. Naj omenim, da so iz moje generacije še zaposleni v TVD Ljubljana Rekanović Sakib in Cvijanović Petar, v Kopru pa Perić Nenad.

Nam lahko opišete tehnologijo dela TVD na največji ranžirni postaji, kjer opravljate svoje delo?

Ljubljana-Zalog kot največja ranžirna postaja v RS je razdeljena na Ljubljana Polje uvoz, kjer se opravljajo tehnični pregledi vlakov in na Lj-Zalog, kjer se opravljajo tehnični pregledi in zavorni preizkusi.
V zadnjem času je na uvozu vse več vlakov na tehnično zaupanje, kjer je potrebno poškodbe ustrezno zabeležiti, poslikati in vnesti v računalnik razne dokumente, tako da smo bili vsi primorani izboljšali svoje računalniško znanje (zdaj smo pravi računalniški črvi). Z ukinitvijo delovnega mesta urejevalec zavor pa opravljamo še manjša popravila vagonov brez odstavitve.
Na izvozu opravljamo zavorne preizkuse za smer Ljubljana, kjer smo nameščeni v kontejnerju, v smeri Zidani most, pa smo nameščeni v tako imenovanem ”lokalu”, ki pa je bil prejšnje leto končno obnovljen. V zadnjem obdobju veliko opravljamo tudi skrajšane zavorne preizkuse, ki so se prej opravljali na postaji Lj-Severna.

Ste aktivni član našega sindikata, kjer sodelujete kot član Tehnične komisije. Večkrat se je izkazalo, da je prav TK SVPS z uspešnim delom, dala levji delež k boljšemu položaju našega dela. Predvsem na področju predpisov. Kako vi vidite delo TK?

Delo tehnične komisije je dejansko zelo pomembno, saj aktivno sodeluje pri pripravi predlogov za spremembe pravilnikov in navodil, ki so pomembni za to, da TVD ostane pomemben člen v zagotavljanju varnosti in urejenosti železniškega prometa. Odločitev našega sindikata, da ustanovi tehnično komisijo se je že večkrat izkazala za pametno odločitev.

Kot dolgoletnega člana SVPS vas sprašujem kakšno je vaše mnenje o sindikalnem gibanju znotraj SŽ. Ali je po vašem mnenju, dovolj dobro poskrbljeno za zaposlene in kje bi se dalo postoriti še kaj več?

Če se osredotočim na sindikat vozovnih preglednikov mislim, da vlaga velike napore za ohranitev statusa vozovnega preglednika, kar je v teh časih nedvomno zelo težko. Žalosti me, kar sem večkrat tudi povedal, da je še vedno več ”mladih” preglednikov, članov drugih sindikatov, kar ni dobro za naš poklic, menim tudi, da so tudi člani sindikata premalo aktivni in bi bilo dobro, da se pri volitvah v organe sindikata prijavi čim več kandidatov, kar bi pozitivno vplivalo na sam sindikat.
Kar se tiče drugega dela vprašanja menim, da je potrebno nadaljevati s prenovo vseh lokacij v Zalogu, še posebej sanitarij. Verjamem, da so tudi druga pregledovalna mesta potrebna določene prenove in posodobitve.

Kako vidite razvoj TVD-ja in PM Zalog v prihodnosti?

Mislim, da je prihodnost TVD-ja odvisna predvsem od obsega prevoza Tovornega prometa. Pregledovalno mesto Lj-Zalog pa vidim, kot osrednjo ranžirno postajo na področju SŽ, na kateri bo vse več vlakov na tehnično zaupanje, saj je tak trend v zadnjih letih.

Pritisk prevoznikov na naše delo je vedno večje. Se vam zdi smiselno, da se včasih tako zlahka postavlja »profit« pred varnost in veljavne predpise?

Ne, vsekakor se mi ne zdi smiselno, da bi bil profit pred varnostjo, saj je po mojem mnenju varnost vedno na prvem mestu. Vendar nas v zadnjem času prevozniška podjetja želijo izriniti in tako s svojimi zaposlenimi prevzeti tudi naše delo, za kar nimajo potrebnega strokovnega znanja in izkušenj.

Verjetno imate kakšen hobi, nekaj s čemer zapolnjujete svoj prosti čas. Nam lahko poveste kaj več o tem?

V zadnjih letih mi kar precej prostega časa (€) vzame prenova hiše, nekajkrat na leto pa s sodelavci odidemo na ribolov. Rad tudi vrtnarim, lahko se pohvalim z majhnim a raznovrstnim sadovnjakom, še posebej sem navdušen nad kakijem, ki ga lahko občudujete na sliki.

Zadnje vprašanje je že standardno. Kaj sporočate svojim članom?

Ta pregovor mi je še posebej všeč: ”Kdor spi, rib ne ulovi.” …pa lep pozdrav!

Zapisal: Egon Zevnik

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja