Close

1 februarja, 2012

Intervju meseca februarja 2012 – Igor Recek – vodja službe TVD

Kot gosta naše spletne strani bi vas prosil, da se najprej predstavite in opišete vašo pot na SŽ.

Lepo pozdravljeni vse članice in člani SVPS in obiskovalci spletne strani SVPS. Rojen sem leta 1968 v Mariboru, kjer tudi živim, sem oče hčera Maše in Tjaše. Na železnici sem začel delati 1989 v Sekciji za tovorni promet Maribor. Dve leti po prihodu sem bil deležen prve reorganizacije in tako s soglasjem premeščen v Sekcijo za tehnično-vagonsko dejavnost Maribor, kot vzdrževalec tirnih vozil. Leta 1992 sem končal šolo za preglednika vagonov in ta poklic opravljal na pregledovalnih mestih DE Maribor, nadomeščal sem tudi nadzornike vozovnih preglednikov in vodjo delovišča Maribor. Nikdar nisem želel stalne izmene, kar je odgovarjalo izdelovalcu razporeda dela in meni. Ob delu sem se dodatno izobraževal. Od leta 2007 sem bil vodja DE Maribor, od meseca decembra lani sem vršilec dolžnosti na delovnem mestu vodje službe za TVD.

Napredovali ste na delovno mesta vodje službe za TVD, lahko članom SVPS opišete dela in naloge, ki jih opravljate.

Moje delavne naloge so povsod tam, kjer se TVD pojavlja. Sodelujemo z vsemi sosednjimi ŽPP-ji in prevozniki, ter upravljavcem na območju SŽ. Predvsem izvajanje področij, ki jih zajema stroka, ki pa se seveda prepleta tudi v splošno gospodarske zadeve. Vso opravljeno delo OE TVD je potrebno pripraviti, organizirati, izvajati in kontrolirati. Navsezadnje je potrebno pripraviti tudi osnovo, da se za opravljeno storitev dobimo plačilo. Torej vse našteto je potrebno dogovorit, zapisat in predpisat. Seveda mi pri tem pomagate prav vsi zaposleni, da skupaj dobro opravimo delo.

Nadzorniki SŽ so od poslovodstva zahtevali načrt finančnega in poslovnega prestrukturiranja. Kateri so ukrepi zajemajo OE TVD in kateri so že v izvajanju?

Direktor OE TVD je poslovodstvu predstavil naše aktivnosti poslovnega prestrukturiranja, ki potekajo v takšni smeri, da bo zagotovljeno tudi finančno poslovanje. Prevoznika SŽ sta za vzdrževanje, pregled in vleko vozil, ter vlakov namenila določena finančna sredstva in v tem okvirju se mora bodoče podjetje SŽ VIT organizirati in poslovati. Dejavnosti v tej smeri poteka več, vendar tokrat še ne vplivajo bistveno na delavne razmere.

Kakšne so vaše ključne usmeritve za delovanje TVD-ja in kakšne konkretne načrte ste si zastavili za leto 2012?

OE TVD ustvarja in išče sinergijo v skupnem še ne registriranem podjetju SŽ VIT. Na drugi strani bo potrebno vzpostaviti nove trženjske odnose z prevozniki, ki se pojavljajo na območju SŽ, kar bo potrebno sprejet na vseh nivojih delovanja naše OE. Prav tako je nujno potrebno dvignit strokovno znanje in kvaliteto dela na vseh nivojih. Veliko imam idej in načrtov v zvezi z obračunavanjem popravil tujim ŽPP, zajemanja podatkov o kvaliteti vlakov na tehnično zaupanje,, povečati bo potrebno obseg in kakovost popravil in storitev. Predvsem pa si želim povečat komunikacijsko sinergijo med pregledovalnimi mesti, med nadzorništvi, strokovnimi sodelavci v celotni OE. Moj cilj je, da TVD postane delovna ekipa vseh v organizaciji zaposlenih, da bi se vsi zavedali, da smo odvisni eden od drugega in da mora hkrati vsak opraviti svoje delo.

Ali menite, da je delo vozovnega preglednika v primerjavi z drugimi poklici na železnici dovolj cenjeno?

Na področju celostne podobe poklica vozovnega preglednika je bilo v zadnjem letu veliko narejenega. Pomemben je splošen odnos, do storitev preglednika vagonov, da se bo le ta vrnil na primerno raven. Bistveno je, da se poslovni partnerji zavedajo, kakšna znanja je preglednik vagonov pridobil v času izobraževanja za ta poklic, katera dodatna znanja je pridobil z delavnimi izkušnjami in kako je pripravljen in zna ta znanja pri svojem delu uporabljati. Vsi, zaposleni v TVD-ju se moramo zavedati, da lahko dodamo svoj kamenček k mozaiku »cenjenosti« in da lahko prav sami največ pripomoremo k temu, da bo cenjen v svojem okolju.
Nedopustna, nestrokovna, neodgovorna, egoistična, politična odločanja pa zavirajo razmah poklica, kajti povsem logično bi bilo, da bi druge železniške poklice pripojili k poklicu preglednika vagonov, zaradi obsežnega tehničnega znanja, ki je potreben za zagotavljanje urejenosti in varnosti prometa. Žal temu ni tako.

Poznamo vas tudi kot nekdaj aktivnega športnika ali imate poleg dela še dovolj časa za ukvarjanje s športom?

Od otroških let sem se ukvarjal z judom, narekoval mi je stil življenja in me zaznamoval z nekaterimi vrlinami. Šport še mi vedno daje življenjski utrip. Z judom se več ne ukvarjam zaradi »emša«, saj ta težkoatletski šport ne dovoljuje polovičarstva. Čas, ki bi ga namenil za delo z mladimi, katero mi je bilo večkrat ponujeno, pa raje posvetim sebi in svojim bližnjim. Judo sem kompenziral z pohodništvom, tekom in nogometom. Skoraj vsak dan se večkrat zapored povzpnem na mariborski hrib Piramido, na katerega vodi 484 stopnic, to so priprave na visokogorje, kamor se v mislih vsakodnevno vračam, tako kot je zapisal Gregorčič »srce pa gor mi sili, nazaj v planinski raj«, še posebno zdaj, ko v pisarni skozi okno vidim vrhove Kamniških Alp.

Kakšne so vaše želje za prihodnost in kaj bi želeli sporočiti članstvu SVPS?

Moje želje vezane na naše delo so takšne kot so želje večine zaposlenih. Jasna republiška prometna politika. Prav bi bilo, da Slovenskim železnicam določijo jasen cilj in pot, kako ta cilj doseči. Vse to nam bodo težko določile neke zunanje institucije, za zastavljene cilje moramo uporabiti strokovnjake, ki so v sistemu in jim pri tem pomagati. Reorganizacija, ki traja in traja črpa energijo zaposlenih in samo podjetje. Zato si odkrito želim, da se že izpelje in konča. Neodvisno od teh dogodkov, pa moramo v naši OE TVD izkoristiti vsak razpoložljivi trenutek za naše skupno delovanje, rast in napredovanje. Nenehno spreminjanje delovanja okolja, nas obvezuje nenehnega izobraževanja in prilagajanja. Vodstvo TVD moramo prepričati prevoznike, da je za varnost in urejenost prometa za tehnične usluge najboljše najeti prav naše storitve. Za to bo potrebno nujno dvigniti kvaliteto storitev na najvišjo raven. Organizirati bo potrebno tržni pristop in dokazati prednosti, ki jih takšen način in strokovnost prinašata. Prevoznikom, ki organizirajo prevoze, je potrebno dokazati, da s takojšnjimi popravili v vlaku prihranijo denar, saj vagonov ni potrebno pošiljati v delavnico, kar pomeni prihranek pri prevoznih stroških. Hkrati pa zaradi časa, ki ga delovna sredstva ne potrebujejo za pot do delavnice in nazaj, in časa, ko mora vozilo čakati na popravilo, potrebujejo manj delovnih sredstev. Pomembnost, ki jo ima tehnično vagonska dejavnost za javno železniško infrastrukturo, prav tako ni zanemarljiva. Da poškodbe nastajajo zaradi slabih vozil na infrastrukturi, je znano, vendar bo potrebno tudi s strani upravljavca kmalu določiti način, kako infrastrukturo čim bolje zaščititi. Tudi tukaj lahko tehnično vagonska dejavnost s svojim strokovnim kadrom opravi del dogovorjene vloge.

Nujno se bo potrebno prilagoditi ter opraviti različna dela s širokim obsegom znanja. Tako bo lahko TVD, ki zaposluje delavce z velikim tehničnim znanjem, s sprejemanjem tudi drugih dodatnih del pri vlaku, širila svoj obseg dela. Najbolj pa se bodo morali takšnih zadev zavedati sami izvajalci storitev, to so pregledniki vagonov, saj je prav od njih v veliki meri odvisno, kolikšen obseg del bo dejavnosti TVD uspelo pridobit od prevoznikov.

Naj bo tokrat dovolj, vsem bralcem spletne strani želim obilo zdravja, notranjega miru in veliko uspeha pri delu.

Pogovor zapisal: Aleš Albert

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja