Close

1 februarja, 2011

Intervju meseca februarja 2011 – Član SVPS – g. Drago Seizovič

Kot gosta naše spletne strani bi vas prosil, da se najprej predstavite in opišete vašo pot na SŽ?

Najprej lepo pozdravljam vse člane SVPS. Zaposlen sem v Sekretariatu – Notranji nadzor kjer opravljam dela in naloge Inšpektorja za promet in tehnično dejavnost. Primarno sem zadolžen za področje Tehnično vagonske dejavnosti.

Po končani poklicni šoli (ŽEKŠ), opravljenem pripravništvu in odsluženem vojaškem roku sem leta 1990 končal tudi šolanje za vozovnega preglednika. Istega leta sem opravil tudi strokovni izpit. Delo sem opravljal na vseh primorskih pregledovalnih mestih z izjemo Nove Gorice. Kasneje sem ob delu končal še višješolski strokovni študij smer promet ter leta 2009 uspešno zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom »Vloga službe za tehnično vagonsko dejavnost po prihodu novih železniških operaterjev«. Kmalu po zagovoru diplome, sem se na povabilo vodje Službe za notranji nadzor, tej službi tudi pridružil.

V diplomski nalogi ste se lotili kar zahtevne naloge in sicer ste predstavili vlogo službe za TVD po prihodu novih železniških operaterjev.

Res je bila zahtevna naloga, predvsem zato, ker je šlo za tematiko, ki je bila popolnoma nova, za zadevo s katero se nismo še srečali, vsaj na SŽ-ju ne.

Skladno z evropskimi direktivami so tudi v Sloveniji Slovenske železnice kot dolgoletni monopolist na področju nudenja železniških storitev dobile konkurenco. Tudi služba za tehnično vagonsko dejavnost je bila v okviru svojega delovanja na Slovenskih železnicah monopolist. To dejstvo se je s prihodom novih železniških operaterjev spremenilo. V diplomski nalogi sem najprej prikazal sedanje stanje in organiziranost Slovenskih železnic in znotraj sistema tudi organiziranost službe za tehnično vagonsko dejavnost. Prav tako sem na kratko predstavil dva nova železniška operaterja, ki se pojavljata na slovenskih tirih in sta za svoje delovanje pridobila varnostno spričevalo.

V diplomskem delu sem želel prikazati prednosti naše službe za TVD v primerjavi s potencialnimi podobnimi službami novih operaterjev, naštel sem razloge zaradi katerih se novim železniškim operaterjem splača uporabljati usluge službe za TVD ter predlagal drugačno organiziranost službe za tehnično vagonsko dejavnost ob kateri bi lahko v največji meri izkoristila svoje prednosti in znanja, ter, konkurenci navkljub dosegali maksimalne rezultate.

Moje mnenje je, da prihod konkurence ne pomeni nujno nekaj slabega. Po ekonomski logiki so prvi, ki imajo koristi zaradi konkurence seveda uporabniki. Železniški tovorni promet tudi ni prva panoga, ki je doživela liberalizacijo. Pri vplivu konkurence na trg pa ne smemo pozabiti, da bolj kot smo ponudniki uspešni pri zagotavljanju kakovostnejših in cenejših uslug, hitreje bo trg rasel, in večji bodo tudi dobički ponudnikov storitev.

Odprtost trgov bo torej omogočila boljše in cenejše storitve uporabnikom, hitrejšo rast trga in ne nazadnje tudi hitrejšo rast nas kot ponudnika storitev tehnično vagonske dejavnosti.

Naj spomnim na dejstvo, da sem diplomsko nalogo pisal v času, ko druga dva prevoznika nista imela organizirane svoje službe za TVD.

Kako sedaj vidite vlogo TVD in kam bi po vašem mnenju morala spadati?

Vloga TVD-ja mora biti, ne glede na organizacijsko umestitev, zagotavljanje varnega in urejenega železniškega prometa. Na železnici namreč ne obstaja noben drugi profil delavca kot sta preglednik vagonov in nadzornik preglednikov vagonov, ki bi imel na tako visokem nivoju skoncentrirana znanja o zavornih sistemih, delovanju teh sistemov, tehničnih značilnostih potniških in tovornih vagonov, o načinih nakladanja in ustreznem zavarovanju tovorov, postopkih z izrednimi pošiljkami, znanja o usposobitvi vagonov brez odstavitve in podobno. Gre za stvari, ki so osnova za varen promet.

Vsekakor bi takšna službe morala biti neodvisna. Interes države bi moral biti, da se po njenih progah odvija varen promet. Idealno, bi bilo, če bi lahko opravljali svojo storitev za vse železniške prevoznike v Sloveniji. Osebno kot najbolj optimalno umestitev vidim TVD skupaj z vodenjem prometa in vzdrževanjem infrastrukture. Gre za službe, ki bi vzdrževale javno železniško infrastrukturo, vodile promet in zagotavljale varnost železniškega prometa. Delovale bi pod okriljem države in imele do vseh prevoznikov enakovreden odnos.

To je moj pogled na umestitev TVD-ja. V praksi pa je tako, da Direktive evropske komisije in tudi slovenska zakonodaja določajo, da mora vsak operater sam skrbeti za varnost in tehnično ustreznost svojih prevoznih sredstev in tovora.

Moja želja je, da bi tudi nove železniške prevoznike prepričali, da glede na dejstvo, da opravljanje tehničnih storitev ni njihova primarna dejavnost, najamejo službo za tehnično vagonsko dejavnost Slovenskih železnic za opravljanje tehničnih uslug. Zdaj temu ni tako, saj ne opravljamo več tehničnih storitev niti za prevoznika RCA nit za Adria transport.

Kot član SVPS in nekdanji aktivni član ene od komisij SVPS vam je delo sindikata dokaj poznano. Sedaj opravljate delo inšpektorja za promet in tehnično dejavnost in vam je videnje celotnega holdinga bolj blizu. Mislite, da je sindikat SVPS na pravi poti?

Menim, da je predvsem zasluga vodstva sindikata, da nam bo uspelo ohraniti enoten TVD. V predlagani novi organizacijski strukturi bodočega holdinga bomo najverjetneje priključeni skupaj z vleko in centralnimi delavnicami nekakšni obliki servisnega centra, kjer bomo nudili svoje usluge potniškemu in tovornemu prometu.

Če bi takrat vodstvo sindikata popustilo in pristalo na razdelitev TVD-ja med potniški in tovorni promet, bi to dolgoročno za stroko prineslo stagnacijo in upad kvalitete ter posledično zmanjšanje varnosti železniškega prometa.

Glede na dejstvo kakšni igralci so bili v igri pri reorganizaciji sistema, jim je uspelo izvleči maksimum, v to sem prepričan.

Pri svojem delu veliko sodelujete z osebjem TVD-ja.

Res je. Z vsemi je sodelovanje in komunikacija zelo korektna. Z mnogimi se tudi osebno poznam, saj sem ne nazadnje bil v TVD-ju več kot 20 let. Na svojem sedanjem delovnem mestu imam še posebej veliko komunikacije z ljudmi, ki opravljajo vodstvena in strokovno tehnična dela. Izkoristil bi priložnost in se jim na tem mestu zahvalil za korektnost in sodelovanje. Posebna zahvala gre gospodu Robarju, na katerega se velikokrat obrnem, ko potrebujem kakšen strokovni nasvet.

In za konec….

Upam, da bomo uspešno prestali še eno od reorganizacij, ter se s strokovnostjo in natančnostjo pri svojem delu obdržali na visokem nivoju.
Vsem skupaj želim veliko uspeha tako v poklicnem, kot tudi privatnem življenju.

Zapisal: Egon Zevnik

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja