Close

1 decembra, 2010

Intervju meseca decembra 2010 – PREDSEDNIK SVPS G. DEJAN ŽOLEK

Administrator spletne strani SVPS Vas je določil za prvega sogovornika nove rubrike mesečni gost SVPS.
V lanskem letu ste bili že drugič izvoljeni kot predsednik SVPS, verjetno vam izzivov za delo v SVPS
nikoli ne zmanjka?

Za začetek najinega pogovora izkoriščam priložnost in možnost, da preko spletne strani SVPS pozdravim vse članice in člane SVPS. Ideja o rubriki mesečni gost SVPS se mi zdi zanimiva in počaščen sem, da sem lahko prvi gost vaše nove rubrike. Kot vidite, se leto 2010 nezadržno bliža h koncu in brez sramu lahko povem, da je bilo zelo naporno. Novo leto nam prinaša nove izzive tako, da mi dogodki znotraj družbe sami po sebi prinašajo nove izzive in predvsem naloge. Kot vam je znano je v parlamentarni obravnavi nova železniška zakonodaja, ki je bila na Vladi RS sprejeta. Cilji so z zakonom vzpostaviti temelje s katerimi se omogoči preoblikovanje Slovenskih železnic kot enovitega podjetja v holdinško organiziranost, s čimer se določa statusno obliko, organizacijo in naloge družbe Slovenske železnice in drugih pravnih oseb v njeni večinski lasti. Osnovna načela za to preoblikovanje so zagotovitev neodvisnosti infrastrukturnega upravljavca v skladu z določili direktiv prvega železniškega paketa, vzpostavitev potrebne samostojnosti prevozniškega dela podjetja in s tem zagotovitev pogojev dolgoročnega finančno učinkovitega poslovanja, vzpostavitev organiziranosti, ki bo omogočala orientiranje posameznih družb na temeljne naloge za katere so ustanovljene in striktno obvladovanje stroškov posameznih družb.

Kje naj bi bila uvrščena PE TVD v primeru sprejetja železniške zakonodaje?

V zakonu o družbi SŽ je zapisano, da Slovenske železnice preko svojih odvisnih družb, opravljajo med drugim tudi tehnično vagonsko dejavnost, kar pomeni, da bi bila lahko PE TVD uvrščena v nekakšen servisni center, kar je po mojem mnenju primerljivo s sistemom Avstrijskih železnic. V poslovodstvu SŽ potekajo razgovori tudi o umestitvi PE TVD in veliko je govora prav o servisnem centru, ki bi ga sestavljale CD, Vleka in TVD. Ob tej priložnosti bi rad pojasnil nekaj dejstev. V SVPS smo vedno zagovarjali tezo, da mora biti TVD neodvisen organ, ki sodi v področje Infrastruktura. Na to temo smo kot zainteresirana javnost pošiljali na različne naslove dopise in pojasnila. Odgovor odgovornih ljudi, ki sestavljajo zakonodajo se je skozi čas spreminjal, tako, da je na koncu izpadlo, da to ni v skladu z Evropskimi smernicami in podobno, kar pa ne spremeni našega prvotnega mnenja. Zanimivo, da so šle pripombe na osnutek Zakona o družbi SŽ s strani sindikatov SŽ , Sveta delavcev SŽ d.o.o. in poslovodstva SŽ d.o.o. v smeri uvrstitve PE TVD v infrastrukturni del. Še enkrat bi rad poudaril, da železniška zakonodaja še ni sprejeta, zato so te informacije bolj informativnega značaja.

Kako naprej?

Vem, da smo skupaj s sodelavci naredili prav vse, kar je bilo v naši moči, da bi bili uvrščeni v infrastrukturo, vendar je prav tako pomembno, da bi v novi reorganizaciji ostali skupaj kot celota in v podobnem številu. Predlagana oblika nam zakonsko omogoča, da se organiziramo kot samostojen subjekt, kar je vsekakor bolje, kot da nas delijo na več delov. V nastajanju osnutkov železniške zakonodaje je bila delitev TVD ena od možnosti, SVPS je takim predlogom odločno nasprotoval.

Se razmere v SŽ d.o.o. nekako izboljšujejo?

V preteklosti ni bilo dovolj politične volje, da se začne sistemsko reševanje železniške problematike. Neprestane menjave direktorjev in sprenevedanje okoli plačevanja sredstev za vzdrževanje železniške infrastrukture iz preteklosti so v javnosti povzročili neverjetno gonjo proti vsem, kar je bilo pod okriljem SŽ. Z zadnjo zamenjavo poslovodstva SŽ d.o.o. se je trend očitno obrnil na bolje, našli so se pravi vzvodi za dvig poslovnih rezultatov. Ne smemo pozabiti dejstva, da smo tudi zaposleni v družbi z varčevalnimi ukrepi veliko pripomogli k dobrim rezultatom. Še lani je bila situacija katastrofalna in veliko se je govorilo tudi o možnem stečaju. Čeprav so nekateri vztrajno blatili sindikate v smislu, zakaj dopuščajo varčevalne ukrepe je potrebno povedati, da se sanacija družbe premišljena in predvsem socialno vzdržna. Z drugimi besedami povedano, nihče ni zgubil službe, res pa je, da so bili uvedeni nepriljubljeni ukrepi, od zmanjšanja osebnih dohodkov, pa čakanja na domu in podobnih zadev in prav sindikatom SŽ se lahko zahvalimo, da poteka sanacija družbe na socialno vzdržen način. Vsak dan se srečujemo z novicami o stečajih nekdaj uspešnih slovenskih firm, ko delavci čez noč ostanejo brez dela, ki je temeljna človekova pravica.

Kakšne so trenutne aktivnosti SVPS?

Največ energije posvečamo pripravi novega Prometnega pravilnika, ki ga pripravlja Agencija za železniški promet. Prav Prometni pravilnik je v strokovnih krogih dvignil veliko prahu, tako da smo v sodelovanju z tehnično komisijo SVPS in vodstvom PE TVD na AŽP poslali nove pripombe. V oči bode predvsem V. poglavje, kjer so zapisane nekatere definicije, ki pomenijo velik korak nazaj v smislu zagotavljanja varnosti železniškega prometa. Od vsebine prometnega pravilnika bo veliko odvisno, kakšna bo obseg dela TVD v prihodnosti.

Sindikalna centrala Alternativa, katere član je tudi SVPS aktivno sodeluje v pogajanjih okoli sprejemanja nove pokojninske zakonodaje, ki vključuje tudi problematiko obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja in podobno. Zbiramo informacije, ki nam jih posredujejo pogajalci, saj se bo pokojninska reforma dotaknila vsakega od nas. Člani komisij in odborov SVPS aktivno sodelujejo v nalogah, ki jim nalagajo pravilniki SVPS. Trenutno sta v prvih vrstah Tehnična komisija, ki se ukvarja z Prometnim pravilnikom in Odbor za gospodarjenje z počitniškimi kapacitetami, ki se ukvarja z zimskim razpisom za počitniško hišo v Podčetrtku. V decembru bo na sporedu razširjena seja Glavnega odbora, na kateri bo gost direktor PE TVD g. Vladimir Bezjak, pred novim letom ima sejo še Nadzorni odbor. Prav v teh dneh pričakujemo pošiljko novoletnega materiala, ki ga bo potrebno razdeliti po sindikalnih enotah, kot nedokončano delo nas čaka ogled mobilne počitniške hišice, ki bo na vrsti v decembru.

Kaj pričakujete od leta 2011?

Pri tem vprašanju lahko samo ugibam kaj bo, saj bo vse odvisno od sprejetja železniške zakonodaje. Po mojem mnenju v prvem polletju ne pričakujem velikih sprememb, verjetno se bo nadaljevala politika zmanjševanja zaposlenih delavcev znotraj družbe, v drugi polovici leta pa se bodo začeli kazati obrisi nove organiziranosti. Sistem odvisnih družb, kot jih predvideva holding predvideva ločene račune, kar z drugimi besedami pomeni, da si bomo osebne dohodke morali s svojim delo zaslužiti sami. Predvidevam, da bo v prihodnjem letu še kaj govora o velikem logističnem holdingu. Ne glede na vse možne scenarije nam v TVD ne preostane nič drugega, da svoje delo opravljamo kvalitetno in v skladu z pravilniki, saj bomo le tako preživeli na trgu.

Kaj želite sporočiti članicam in članom SVPS v prihodnje?

Kot predsednik SVPS želim v novem letu vsem članicam in članom SVPS veliko zdravja in obilo delovnih uspehov, administratorjem spletne strani pa uspešno delo in veliko dobrih vsebin.

Pogovor zapisal: Robert MÜLLNER

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja