Close

23 oktobra, 2023

MESEC NOVEMBER 2023 V ZNAMENJU VOLITEV V SVETE DELAVCEV

Spoštovani

Temeljni organ delavske participacije je po ZSDU (Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju) svet delavcev kot voljeno delavsko predstavništvo.  Ker se trenutni mandat dosedanjim članom SD  počasi izteka so na podlagi sklepa o razpisu volitev v SŽ VIT, d.o.o.. razpisane  tajne in neposredne volitve za člane Sveta delavcev SŽ VIT, d.o.o., ki bodo potekale od 14.11. do 16.11.2023. Prav tako bodo volitve potekale tudi v nekaterih ostalih družbah SŽ. V matični družbi SŽ VIT d.o.o. bomo volili 13 članov, od tega bomo za zastopanje  interesov delavcev Službe za TVD ( volilna enota 04) volili enega (1) člana. V primeru izvolitve bo na letošnjih volitvah delavske interese  TVD,  kot kandidat SVPS zastopal Boštjan Dujc, sindikalni zaupnik sindikalne enote SVPS Koper. Soglasno sprejeta  odločitev Glavnega odbora SVPS, da na letošnjih volitvah interese SVPS in posledično Službe za TVD zastopa Boštjan Dujc daje  kandidatu SVPS ob njegovi morebitni izvolitvi polno podporo  pri njegovemu delu. V Sindikatu vozovnih preglednikov Slovenije se še kako zavedamo pomena Svetov delavcev, zato hočemo s svojim kandidatom tudi na tem področju aktivno sodelovati v delavskem soodločanju. Izvoljena funkcija člana SD se od dela v matičnem sindikatu razlikuje po načinu pristojnosti, saj gre v primeru sveta delavcev za tako imenovano dvotirno  delavsko soodločanje, kar nam omogoča  kot poklicnemu sindikatu s svojim kandidatom širši  nabor delavske participacije.  Poleg tega je v SVPS dogovorjeno, da v primeru izvolitve član SD SŽ VIT d.o.o. postane tudi član Sveta delavcev kapitalsko povezanih družb ( v nadaljevanju SD KPD).

Po participacijskem dogovoru je krovni SD KPD  pristojen za izvajanje dogovora in obravnavanje vseh vprašanj, ki se nanašajo na delavce v večini ali v vseh družbah v skupini SŽ, poleg tega pa tudi za: imenovanje delavskega direktorja Slovenskih železnic, d.o.o. imenovanje predstavnikov zaposlenih v Nadzornem svetu Slovenskih železnic, d.o.o. razpolaganje s počitniškimi kapacitetami razpolaganje s stanovanji in drugimi objekti standarda delavcev zdravstveno preventivo delavcev izvajanje kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih podobnih dejavnosti

Za kandidata SVPS Boštjana Dujc lahko z gotovostjo zatrdimo, da gre za človeka, ki ima vse potrebne lastnosti za opravljanje funkcije člana SD. S svojim dosedanjim delom v matičnem sindikatu in predvsem odličnim organizacijskim sposobnostim je že nič koliko krat dokazal,  da zmore in da je kot oseba s prirojenim čutom za solidarnost pripravljena za nove izzive, kar članstvo v Svetu delavcev prav gotovo  je.

In prav zaradi vsega zgoraj zapisanega vabimo vse zaposlene delavce Službe za TVD , da se letošnjih volitev aktivno udeležite in podprete kandidata SVPS Boštjana Dujca za novega člana Sveta delavcev SŽ VIT d.o.o..

http://sindikat-svps.si/wp-content/uploads/2023/10/MESEC-NOVEMBER-2023-V-ZNAMENJU-VOLITEV-V-SVETE-DELAVCEV.docx