Close

8 novembra, 2022

Obvestilo zaposlenim o uskladitvi IP z rastjo cen življenjskih potrebščin in izplačila božičnice

Zaposlene v Skupini Slovenske železnice obveščamo, da so Svet delavcev kapitalsko povezanih družb in reprezentativni sindikati, podpisniki KPDŽP, s poslovodstvom Slovenskih železnic dogovorili in parafirali dogovor, na podlagi katerega se bo: 

1. – s 1.1.2023 povečala izhodiščna plača za I. tarifni razred glede na rast cen življenjskih potrebščin v obdobju od 1/2022 do 12/2022, na naslednji način:

  • V primeru rasti cen življenjskih potrebščin do vključno 1% v višini 100% v primeru rasti cen življenjskih potrebščin nad 1% v višini 85%
  • Od tega povečanja se odšteje 2% za kolikor se je izhodiščna plača že povečala v letu 2022

2 . -do konca leta 2022 izplačala poslovna uspešnost (božičnica) v višini 850 EUR bruto. 

Robert Müllner