Close

5 decembra, 2023

REPORTAŽA OB ZAKLJUČKU LETA 2023

Spoštovane članice in člani Sindikata vozovnih preglednikov Slovenije

Leto se nezadržno bliža h koncu in prihajamo v čas, ko je potrebno narediti analizo opravljenega dela. In če se ozremo nazaj lahko ugotovimo, da smo v letu 2023 ponovno dosegli vse cilje, ki smo si  jih zadali. Sindikati slovenskih železnic so se ponovno izkazali, saj je bilo v letošnjem letu dosežen velik napredek v izboljšanju delovnih pogojev In socialnih transferjev. Ne glede na dejstvo, da so se življenjski stroški močno povečali so socialni partnerji skozi različne dogovore dosegli, da je naš delavec za opravljeno delo pravično  ovrednoten. Maksimalen regres in skoraj 17% povečanje plač , ter še vedno tiha želja po izplačilu dodatka za delovno uspešnost nas lahko dajejo z optimizmom. V področju, ki ga kot sindikat pokrivamo smo dosegli, da se bodo deficitarna delovna mesta OVKN TVD in delno vzdrževanja skozi dva redna šolanja in dodatne zaposlitve počasi zapolnile. Je pa res, da bo prav v naslednjih štirih mesecih potrebno zdržati z obstoječim kadrom, ker nam kaj drugega sploh ne preostane. Če je bilo v prvi polovici leta slutiti nekakšno napetost, ki je bila povezana z vrednotenjem delovnih mest in smo v matičnem sindikatu večkrat pokazali nezadovoljstvo z načinom vrednotenja le-tega se je v nadaljevanju leta pokazalo, da za tako velike spremembe še nismo dovolj zreli. V našem primeru nam je šlo na roko dejstvo, da se pri nekaterih tujih ali  privatnih operaterjih še vedno visoko ceni storitev OVKN TVD, kar se nenazadnje pozna tudi pri njihovih osebnih dohodkih, ki krepko presegajo naše. Z zadnjimi usklajevanji plač se je ta razlika močno zmanjšala, kar na nek način pomeni, da se tudi na SŽ zavedajo pomena naše službe. Ni pa vse tako enoznačno, saj po pogovoru z delavci tujih prevoznikov lahko odkrijemo marsikatero razliko pri opravljanju storitev, ki so pri nas še vedno strogo ločene.

Pa pustimo to, kaj delajo pri sosedu za kakšno drugo priložnost in se fokusirajmo na lastno delo. Ravno pred kratkim, ko je bilo ponovno odkrito počeno kolo na vagonu in ki je v našem poklicu nekakšen sveti gral dela OVKN TVD mi je pri opravljanju dela šinila misel o pomenu naše službe. Hvala bogu, da so takšne napake bolj izjema kot pravilo pa vendar, če je napaka odkrita jo je treba odpraviti. Vedno in znova, ko delavci TVD-ja odkrijejo napake na vagonih se začnem zavedati, kaj bi se lahko zgodilo, če nas nebi bilo zraven. Šele takrat pomen  službe za TVD pride do izraza, saj smo kot varuhi varnega železniškega prometa vedno na pravem mestu. V enem od prejšnjih reportaž sem govoril o poslanstvu preglednikov vagonov, kaj delamo in kakšen je naš pomen, pa o našem simbolu, kladivu. Ali ste se mogoče vprašali, kolikokrat je potrebno udariti po kolesu, da mogoče nekajkrat v celi karieri najdeš takšno napako.  Govorimo o neverjetnih številkah in o vztrajnosti naših delavcev, ki jo pri svojem delu opravljajo.

Čisto vsi, od preglednikov v Luki Koper, pa OVKN- jev TVD na velikih ranžirnih postajah, mejnih in obmejnih pregledovalnih mestih in tistih postajah, ki so v sistemu varnega upravljanja prevoznika določeni kot pregledovalna mesta so svoje delo opravili z odliko. Tudi v letu 2023 v območju dela TVD ni bilo zaslediti večjih napak, ki bi zaradi malomarnega dela povzročile večje železniške nesreče, kar pomeni, da je nivo kvalitete dela in če hočete znanja še vedno na zelo visokem nivoju.

Mislim, da je pošteno, da je pri naštevanju vseh dosežkov iz leta 2023 potrebno pohvaliti tudi delodajalsko stran, ki nam je skozi dogovore sindikalne zahteve tudi omogočila. Trditev, da je brez dobrih rezultatov ne moreš imeti velikih zahtev še kako drži. Naj tako tudi ostane tudi za naprej.

Ob koncu iztekajočega leta bi se rad zahvalil vsem delavcem, tudi tistim, ki odhajajo v pokoj. Hvala vam za vse, kar ste dobrega naredili.

Reportažo zapisal:  Robert Müllner