Close

23 junija, 2023

JUNIJ, MESEC VELIKIH PRIČAKOVANJA

Spoštovane članice in člani  Sindikata vozovnih preglednikov Slovenije

Zadnji dnevi meseca junija so na Slovenskih železnicah vedno v znamenju velikega pričakovanja. Upam si trditi, da si je večina zaposlenih delavcev družb koncerna Slovenskih železnic že precej  pred mesecem junijem rezervirala zaslužen dopust nekje na Jadranskem  morju ali pa v  kakšni alpski turistični destinaciji.  Da, tudi to si upam zapisati, da si na SŽ skoraj vsak zaposleni delavec takšen  dopust lahko privošči, za razliko od nekaterih delavcev ostalih gospodarskih panog, ki si zaradi neugodnih  globalnih razmer na trgu preprosto tega ne morejo privoščiti. Seveda je iz našega zornega kota slika precej rožnata, saj je pri nas doma  delavec za opravljeno delo pošteno in v večini primerov dobro plačan. In, kot sem že v uvodnem stavku zapisal so pričakovanja v mesecu juniju bolj optimistična tudi zaradi izplačila visokega regresa, ki so ga sindikati Slovenskih železnic priborili že leta 2022. Prav tako so se nadaljevala pogajanja sindikatov  in delodajalcev za drugi paket povišanja plač, ki ga bodo delavci skozi eskalacijo in skozi nov  dogovor dobili pri obračunu plač za mesec julij.    Vse skupaj pa se je začelo že veliko prej, po izplačanem dodatku za delovno uspešnost ( po domače se temu reče božičnica) je bil  v mesecu januarja na račun povečanja življenjskih stroškov  najprej 6.7 % dvig plač,  čez kakšen  mesec pa se bo kot rezultat novih pogajanj cifra najverjetneje podvojila. Konsenz za izplačilo nove božičnice je takole po tihem tudi  pred vrati.  Pri tem ne smemo pozabiti na naše članstvo iz Centralnih delavnic in delavcev in delavk  režije, tudi njim se bo plača dodatno povečala.  Če je bila še v mesecu oktobru 2022 sindikalno gledano situacija na terenu precej segreta smo s trenutnim izplenom pogajanj SSŽ z delodajalcem  lahko v celoti zadovoljni.  Da je bil mesec junij za Službo za TVD prav poseben gre prav gotovo tudi na račun angažiranja  Sindikata vozovnih preglednikov Slovenije,  ki je vztrajal pri razpisu za novo šolo za preglednike vagonov. 30 novih kandidatov bo po končanem usposabljanju zapolnili vrzel, ki je nastala po odhodu velikega števila delavcev v pokoj.

Nekaterim delavcem, ki niso člani nobenega od sindikatov SŽ, pa tistih, ki niso imeli potrpljenja in so se pustili prepričati, da je vse skupaj brez veze, ter se oportunistično izpisali iz sindikatov se zdi to samoumevno, pa ni. Verjemite mi, da sem po skoraj 16 letih polprofesionalnega dela v matičnem sindikatu, pa tudi kot član Sveta delavcev in  kot član  komisij  in odborov SD zelo podrobno spoznal način razmišljanja  delodajalske strani in vedno pridem  do istega zaključka, da se brez organiziranih in močnih sindikatov povišice plač  in ostalih socialnih priboljškov  nebi zgodilo nikoli. Pri tem se mi vedno znova zastavlja vprašanje,  kdo bi bil v sistemu  brez sindikatov sploh legitimen pogajalec z delodajalsko stranjo in ali bi delodajalec tako čez prst podarjal delavske pravice? Da se to ne-bo zgodilo ste  v prvi vrsti zaslužni prav člani sindikatov, sindikalni zaupniki posameznih SE, ter seveda predsedstvo, ki pri svojem delu vztrajate in verjamete v idejo organiziranega sindikalnega boja.. Prav  vsi našteti ste s svojo podporo in osebnim angažiranjem  direktno prispevali   k  uspehu pogajanj.  Je pa tudi res, da s svojo podporo vsak član sindikata  nehote podpira povišice tudi tistih, ki v to ne verjamejo, kar je prav gotovo  nepošteno do vseh ostalih. Tako pač  je in to s trenutno zakonodajo še ne moremo spremeniti.

Pa še kratek spomin na pravkar končane izpite, ki so tako ali drugače zaznamovali mesec junij. Večina OVKN TVD se je dobro pripravila na uro resnice, velika večina je izpite opravila z odliko, kar pomeni, da se delavci zavedajo, kako  pomembno je vzdrževanje potrebnega znanja. Najmanj šest počenih koles vagonov v zadnjem obdobju  nas opozarja, da  je naš poklic za varen železniški promet  vedno bolj pomemben.

Za konec reportaže ne morem mimo izredno uspešne izvedbe Skupščine SVPS in Srečanja SVPS. Vse je potekalo po planu in z odliko. Vsem organizatorjem za ves vložen trud vse pohvale.

Reportažo zapisal: Robert Müllner