Close

27 junija, 2015

Intervju meseca junija 2015 – Drago Pajk – SE Ljubljana

Spoštovani bralci rubrike mesečni intervju

V mesecu maju 2015 smo v spletni rubriki gostili preglednika vagonov pregledovalnega mesta Celje Čret g. Roberta Malavašiča. Ko smo mu na koncu pogovora ponudili možnost izbire naslednjega gosta je brez zadržkov in z velikim veseljem izbral g. Draga Pajka iz SE Ljubljana potniška. Njegova izbira mi je bila še posebej všeč, saj sva bila z g. Pajkom davnega leta 1991/1992 sošolca na ŽEKŠ-u. Takratna generacija preglednikov vagonov ( Kukec, Artič, Jerić, Recek, Luskovec, Krevelj, Škamprle, Osvald, Jereb, Čuk, Vehovec, Svetina, Barukčić, Lalić F., Lalič M., Tomažič, Srednik, Širca, Petrović, Müllner, Žvegler, Ganc, Pibernik, Žargi, Bohnjec, Pajk in Nahtigal) je bila po uspešno opravljenem šolanju razporejena po celotni sekciji za TVD. In če me spomin ne vara je bil naš sogovornik najprej zaposlen v Zalogu, v nadaljevanju kariere pa je prestopil na segment potniških vagonov PM Ljubljana potniška. In kot je v naši rubriki navada prepuščamo g. Pajku, da se nam kar sam predstavi in zaupa, kaj se je dogajalo po končanem šolanju tistega davnega leta 1992.

Na začetku najinega pogovora bi vas najprej vprašal ali sem pri naštevanju generacije 1991/92 pozabil na kakšnega sošolca?

Na začetku pogovora bi najprej pozdravil vse člane SVPS, še posebej tebe in vse nekdanje sošolce. Mislim, da si v uvodu pravilno naštel vse sošolce generacije 1991/1992.

Pred časom sem se pogovarjal z nadzornikom VP iz TP Koper g. Petrom Kukcem. Spomnil me je, da je imela takratna generacija vsaj na začetku nekakšen aneks k pogodbi. Aneks je zagotavljal delodajalcu pravico, da kljub uspešno opravljenemu izpitu za VP opravljamo dela vzdrževalcev, dokler se ne sprosti delovno mesto za VP. Ali ste po opravljenem izpitu takoj začeli delati kot pregledniki vagonov, oziroma ali je takratni delodajalec uporabil določila iz aneksa k pogodbi?

Da, prav si povedal. Imeli smo aneks k pogodbi, ki ga je delodajalec takrat izkoristil, saj smo slabo leto čakali na nove odločbe. V tistih časih, na žalost sindikat še ni imel takega vpliva in tudi delodajalec do nas vozovnih preglednikov ni imel najboljšega odnosa.

Za »pregledniško« kladivo ste najprej prijeli v Zalogu in šele potem prestopili na PM Ljubljana potniška. Ali je bila to vaša želja ali bolj potreba delodajalca?

Moji začetki so bili najprej v Zalogu in to skoraj dve leti, dokler se ni sprostilo mesto na PM Ljubljana. Spomnim se, da takrat še ni bilo Ljubljanske obvoznice tako, da sem imel s prevozom kar probleme, saj sem za vožnjo v eno smer porabil veliko časa.

Spadate v generacijo izkušenejših delavcev TVD zato me zanima ali obstaja razlika v načinu opravljanja del in nalog danes od tistih iz pred 20 let?

Osnovno delo preglednika vagonov ostaja isto, saj se vozni park zelo počasi modernizira. Glede načina pa se je spremenilo veliko, nekatere stvari so se celo poenostavile. Pojavil se je računalnik, ki nam olajša delo, s tem se je nadzor povečal, kar osebno podpiram. Treba je slediti času in se prilagajati.

Ali je po vašem mnenju kvaliteta opravljenih storitev TVD na dovolj visoki ravni?

Na to vprašanje je težko odgovoriti. Kvaliteta TVD ni vprašanje samo na ravni skupine, ampak tudi na ravni posameznika saj, če delo ne opraviš kvalitetno in odgovorno, tega ne moreš pričakovati od drugih. Zato poskušamo strmeti za tem, da je naša kvaliteta dela čim boljša.

Kako poteka normalen dan na PM Ljubljana potniška?

Delo na PM Ljubljana vedno začnemo z dobro kavo, ki si jo skuhamo sami, saj smo vezani na vozne rede vlakov. Poleg običajnih del pri vlakih opravljamo še pred ogrevanje in manjša popravila, saj dobro sodelujemo s potniškim prometom in delavnico. Na ta način morebitne probleme rešujemo v čim krajšem času.

Katere so največje posebnosti PM Ljubljana potniška in ali ste zadovoljni z tehnološkimi procesi matičnega pregledovalnega mesta?

Kot posebnost bi izpostavil to, da smo lokacijsko na sredini voznega križišča vseh vlakov tako da, če so kakšni problemi ali potrebna zamenjava vagona, se obračajo na nas, da uredimo stvari. Poudaril bi, da se glede določenih tehnoloških procesov mogoče premalo upošteva naša mnenja.

Znano mi je, da po potrebi opravljate dela tudi na PM Ljubljana severna. Ali je že odpravljen problem z brezdomci in narkomani, ki bivajo na potniških vagonih, kar se je dalo izslediti iz medijev?

Glede te problematike bi dejal, da so se takšni ljudje vedno zadrževali na potniških vagonih, saj so vagoni lahko dostopni za bivanje brezdomcev in narkomanov. Rešitev vidim v tem, da bi se varovanje poostrilo in da bi se vključila tudi policija.

Kakšno je vaše mnenje glede zaščitnih sredstev oziroma delovnih oblek, ki jih pri svojem delu uporabljamo delavci TVD?

Zaščitna delovna sredstva so velik problem, saj se ne rešujejo sistemsko in po potrebi. Npr. na zaščitne rokavice smo čakali tudi po mesec dni, kar se mi zdi nedopustno. Pa vendar po zadnjih informacijah se tudi na tem področju dogajajo pozitivne spremembe. Obljubljene so nam nove bunde, pa tudi pogovori o novih delovnih oblekah so v teku. Zato pohvala g. Egonu in tudi sindikatu, da se je in še bo intenzivno vključil v to problematiko.

Predsednik tehnične komisije SVPS g. Egon Zevnik je pred časom izpostavil problematiko ogrevanja nezasedenih potniških vlakov. V tehnični komisiji SVPS zagovarjamo stališče, da se nezasedeni potniški vlaki med vožnjo zaradi varnosti ne ogrevajo, če niso zasedeni z vlako spremnim osebjem. Kakšno je vaše mnenje o tej problematiki, saj gre ne nazadnje za vprašanje varnosti?

Vsak vagon, ki je pod napetostjo in se ogreva, mora biti zaseden z vlako spremnim osebjem, oziroma pod nadzorom, saj to je ključno, če hočemo da je varnost zagotovljena. Bilo pa bi tudi prav, da se te stvari uredijo in da imamo pravilnik, ki to točno predpisuje.

V SVPS se trudimo, da je zaščita delavskih pravic na visokem nivoju. Pa vendar je za zaščito interesov članstva vedno mogoče naredite še kaj več. Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno storiti, da bi bilo delovanje našega sindikata še bolj uspešno?

Ena izmed nalog sindikata je tudi ta, da zaščiti svoje člane in jih podpira. Menim, da smo glede tega lahko zadovoljni. Od sindikata mogoče pogrešam samo to, da bi bila naša srečanja pogostejša, kot do sedaj.

Ker se čas za izvedbo srečanja SVPS 2015 neusmiljeno približuje me zanima, kako je z vašo formo v disciplini metanja »zavornjaka«?

Sem vedno v pripravljenosti in dobri formi, saj sem takšen tip človeka, ki težko miruje. Pripravljen sem in komaj čakam na akcijo.

Vaši sodelavci so mi zaupali, da se ob svojem prostem času radi ukvarjate z rekreacijo, predvsem z kolesarjenjem in nogometom. Ali nam lahko zaupate, na katero kolesarsko turo ste še posebej ponosni?

Res je, imam kar nekaj hobijev. Eden izmed njih je tudi kolo. Tako kot lani se tudi že letos pripravljam na daljšo turo….nekaj sto kilometorov…(smeh).

Za konec našega pogovora vam dajemo možnost, da predate besedo naslednjemu gostu spletne rubrike. Komu boste dali možnost, da se v mesecu juliju-avgustu 2015 predstavi v rubriki mesečni intervju?

Pred davnimi leti sva bila dobra sodelavca in tudi prijatelja, zato z veseljem predlagam Valentina Robiča iz PM Jesenice in z veseljem čakam na njegove odgovore.

Zapisal: Robert Müllner

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja