Close

27 februarja, 2015

Intervju meseca februarja 2015 – Davor Rušnjak – SE Koper

( Zgornja vrsta tretji z leve – Davor Rušnjak – Strunjan 2011)

Spoštovani bralci rubrike
Če smo vam v mesecu januarju 2015 posredovali zgodovinsko pričevanje sindikalnih voditeljev iz poznih 80-ih let in se pri tem spomnili na burna leta naše bližnje preteklosti, se v mesecu februarju vračamo v standarden format rubrike mesečni intervju. Ko sem razmišljal, kdo bi lahko bil primeren gost rubrike, ki je po vsebini v večini primerov tesno povezana z delom tehnično vagonske dejavnosti sem najprej pomislil na pomembno novost, ki se je zgodila na koncu leta 2014. Novico, da se tehnični strokovni sodelavci vračajo pod okrilje TVD smo v SVP Slovenije ocenili pozitivno. V pripravi na pogovor je bilo potrebno poiskati gosta iz vrst tehnično strokovnih sodelavcev in izbira je padla na g. Davorja Rušnjaka iz TP Koper.
Za vse tiste, ki našega gosta ne poznate je potrebno povedati, da je g. Davor zaposlen kot TSS TP Koper. Že od samega začetka prevzema funkcije, pa vse do danes ima g. Rušnjak veliko podporo zaposlenih delavcev TP Koper. Njegova odlika je prav gotovo ta, da še tako zapleteno situacijo na terenu rešuje na miren in preudaren način. V nogometnem žargonu bi lahko rekel, da nikoli ne gre na »prvo žogo« ampak počaka, da se stvari umirijo, premislijo in speljejo v pravo smer.
Kakšna znanja in katere sposobnosti je potrebno imeti za vodenje tako velikega kolektiva tehnično vagonske dejavnosti na območju TP Koper pa bo najbolje, da pove kar sam.

Vaša poklicna pot na železnici je resnično nenavadna, saj ste najprej delali kot vzdrževalec, kjer ste se ob delu izobraževali. Nato ste prevzeli mesto tehnično strokovnega sodelavca na TP Koper in pred kratkim uspešno končali še izobraževanje za vozovnega preglednika. Prosili bi vas, da se nam bolj podrobno predstavite oziroma, da nas dopolnite, če smo kaj pozabili?

Pozdrav vsem bralcem rubrike in zahvala za povabilo. Pot do delovnega mesta, ki ga trenutno opravljam ni bila ravno z rožicami tlakovana. Po končani Srednji železniški šoli leta 1985 smer elektrikar-energetik, sem delovno prakso opravljal v Ljubljani v »probnici«. Z delom sem nadaljeval na postaji Koper potniška do leta 1992, ko je zaradi znanih razmer zmanjšan promet z nekdanjimi JŽ. Hkrati pa se je na postaji Koper tovorna pokazala potreba po vzdrževalcih tirnih vozil in mehanizacije, ter sem tako po spletu ukoliščin pristal na tem delovnem mestu. Glavna dejavnost vzdrževalcev tirnih vozil in mehanizacije je popravilo voz brez odstavitve na osnovi predhodne ugotovitve s strani vozovnih preglednikov. Hitro sem spoznal, da popravila vagonov na terenu pripomore k varčnejšemu poslovanju delodajalca.V vseh nadaljnih letih mojega dela sem bil tesno povezan z delom vozovnih preglednikov in mi je delo z vagoni priraslo k srcu, vendar se zaradi zdravstvenih omejitev takrat nisem mogel izobraziti za delo vozovnega preglednika. Ker sem spoznal, da napredovanja brez določene izobrazbe ne bom dosegel, sem se leta 2000 vpisal na študij ob delu, ter ga uspešno zaključil leta 2006. Pokazala se je potreba po zasedbi delovnega mesta Vodje PM Koper. Ob veliki podpori takratnih in sedanjih sodelavcev sem delo sprejel z veliko odgovornostjo in ga z veseljem opravljam še danes.

Kako poteka delovni dan TSS TP Koper?

Takoj po prihodu na delovno meto se srečam z izmeno, ki delo končuje in izmeno, ki delo začenja. Izmena, ki delo končuje je po celi noči utrujena, zato se »težkim debatam« v teh nekaj minutah izogibam. Lahko jim samo zaželim zaslužen počitek. Z izmeno, ki delo začenja pa ob kavi izmenjamo nekaj besed, ki ni nujno da se nanašajo na samo delo. Imam občutek, da je pričetek delovnega dne tako bolj sproščen in vpliva na nadaljnje delo. Nadaljujem z zbiranjem podatkov za predajo dnevnega stanja, ki ga nato posredujem v Službo za TVD Ljubljana.
Delo TSS je v sodelovanju z IŽD-ci namenjeno predvsem k sprotnem reševanju in odpravljanju vzrokov in posledic na vlečenih vozilih, ki bi v nasprotnem primeru ogrozile varen in urejen promet. Zato pripisujem, da je delo TSS PM Koper z IŽD v tesni povezavi. Ker pa TSS PM Koper opravlja veliko administrativnega dela povezanega z kadrovskimi, skladiščnimi, ekonomskimi in ne nazadnje dela s strankami, velikokrat dneva zmanjka.

Območje PM Koper zajema tri večje postojanke, na katerih se opravljajo storitve TVD ( PM Luka, PM Koper potniška in PM Koper tovorna). Kako je organizirano delo na teh postojankah?

Če pričnem z PM Koper Luka lahko povem, da je delo TVD uslužbencev na območju luškega pristanišča specifično z večih stališč. Zajema preko 30 km tirov. V izmeni TVD uslužbenca pregledata povprečno 300 vagonov. Hkrati sodelujeta s strankami, ostalimi uslužbenci SŽ. Velikokrat opravijo vrsto del tako rekoč na »licu mesta«, ki v ekonomskem in tehničnem smislu pripomorejo vsem deležnikom storitve prevoza. To se z besedami ne da povedati, zato smo lahko samo ponosni na TVD službo v Luki in si le lahko želimo še naprej takšnega prispevka v SŽ skupini. PM Koper tovorna postaja je končna in začetna postaja vseh vlakov, ki vozijo po celi Evropi. Pomena TVD službe mi zato verjetno ni potrebno posebej poudarjati. Moram povedati, da je Infrastruktura d.o.o v zadnjem letu pristopila k posodobitvi Stabilne kompresorske postaje, ki jo uporabljamo za opravljanje Zavornih preskusov s prenosnimi tablicami. To je tovrstni pionirski projekt na tem področju. Srečujemo se z različnimi problemi, ki jih izvajalec odpravlja relativno uspešno. Zaradi modernizacije tovorne postaje Koper in povečanja tirnih kapacitet se bo iz prej enajstih, povečalo na devetnajst odjemnih mest. V praksi to pomeni opravljanje več zavornih preskusov hkrati, kar je bistvenega pomena za Tovorni promet, ki je nenazadnje naš delodajalec in je naša prioritetna naloga, da jim služimo dobro. Obseg dela se že in se v prihodnjosti še bo s tem pričakovano povečeval. Na osnovi vsega napisanega bi bilo dobro, da se že sedaj pripravimo na pričakovane izzive in zagotovimo zadostno število izvajalcev, ter ustvarimo primerno delovno okolje.
Postaja Koper potniška pa je fenomen svoje vrste. Sicer je zaradi žledoloma, ki se je zgodil v začetku leta 2014 se promet trenutno večino odvija s pomočjo nadomestnih avtobusnih prevozov. V nasprotnem primeru pa se je dela povezana s TVD službo pokrivalo z IŽD s PM Koper tovorna in Luka. Veliko improvizacije v smislu zagotavljanja IŽD je potrebno, da se na postaji opravi vsa dela, ki so potrebna za varen potniški promet. V času sezone je na postaji hkrati tudi do šest parov vlakov. Lahko se zahvalimo samo požrtvovalnosti in veliki pripadnosti IŽD-ev, da delo poteka nemoteno.

Verjetno ni prav nobena skrivnost, da se na območju TP Koper obseg dela iz leta v leto povečuje. Kako vam, kljub povečanemu obsegu dela z obstoječim kadrom, ki ga imate na razpolago uspe organizirati delo na pregledovalnih mestih?

Delno sem že v prejšnjem vprašanju odgovoril. Kader na PM Koper se v zadnjih letih ni bistveno spreminjal. Leta 2008 smo nekako dosegli kvoto IŽD, ki trenutno pokriva potrebe. S povečanjem obsega dela na vseh nivojih TVD službe, ki obsega tudi popravila brez odstavitve so že velikokrat na takšnem nivoju, da je za opravljeno delo potrebna velika požrtvovalnost in skrajna predanost opravljanju poklica. Vendar menim, da se to ne sme izvajati v nedogled in bi bilo potrebno zelo hitro ukrepati v tej smeri. Vozovni pregledniki so strokovno usposobljeni za svoje delo in je nesmiselno pričakovati, da bi opravljali dodatno še nekatera druga dela za katera imamo drugo usposobljeno osebje, ki ima vso potrebno podporo v smislu orodja in materiala.

Posebno poglavje PM Koper so tudi popravila brez odstavitve, ki jih opravljajo vzdrževalci. V zadnjem obdobju se je število opravljenih popravil v vlakih močno povečalo, zato je pritisk na izvajalce iz dneva v dan večji. Ali bi bilo potrebno razmišljati o povečanju zasedb delavcev vzdrževanja v posameznih izmenah?

V tej točki pa se bom naslonil predvsem na statistiko, ki pove dovolj zgovorno, kakšno je stanje. V izmeni dela samo en vzdrževalec železniških vozil.
Obseg dela popravil brez odstavitve se je konec leta 2014 povečal za:

  • v septembru 2014 za 134,9%,
  • v oktobru 2014 za 140%,
  • v novembru 2014 za 98,9% in
  • v decembru 2014 za 83,8%.
    INDEX letošnjega leta je presežen za 152,8 % lanskega povprečja. O povečanju izvajalcev oz. k samemu pristopu rešitve situacije kličejo sami podatki.

Kako poteka sodelovanje s predstavniki prevoznikov in upravljavca na postaji Koper tovor?

Moram povedati, da je sodelovanje dovolj zgledno. Sam bi si želel, da bi bilo odlično vendar smo vsi, ki delamo v režiji obremenjeni s svojimi problemi in se za odličnost nekako ne naredi več. Verjetno je k temu pripomogla tudi sama situacija okrog Modernizacije tovorne postaje Koper in s tem povezani procesi, tako da bomo za odličnost v bodoče primorani bolje poskrbeti.

V letu 2014 je bila izvedena začetna faza sanacije objekta TP Koper. V okviru sanacije so nam za potrebe TVD obnovili garderobne in sanitarne prostore. Kako je potekala obnova in ali ste zadovoljni z opravljenim delom?

V lanskem letu smo prišli do novih garderobnih prostorov in dodatnih kvalitet, ki so sigurno v prid delavcem. Veliko truda je bilo potrebno vložiti, da smo zadeve pripeljali v takšno stanje kot so. Za to se moram posebej zahvaliti Vodstvenemu kadru TVD službe in predstavnikom SVPS Koper, ki so naš klic uslišal in znatno pripomogli k dodatnim pridobitvam. Posebna zahvala in pohvala velja tudi osebju IŽD, ki je pri nekaterih delih tudi sama sodelovala in ustvarila primerne pogoje za skupno sobivanje nas vseh.

Že v uvodu smo poudarili, da imate z delavci vaše delovne enote resnično korektne medsebojne odnose, ki imajo za posledico delovno okolje, ki je bolj sproščeno. Ali obstaja za dosego takega odnosa z sodelavci kakšen poseben recept?

Ko sem zasedel delovno mesto, ki ga opravljam sem imel ob sebi kolektiv s katerim sem delal vrsto let. Že v tem času se je med nami ustvaril nek poseben odnos. Sodelavci smo si vedno medsebojno pomagali. Po prevzemu delovnega mesta TSS sem s strani delavcev čutil podporo na vsakem koraku. Ker nisem vseved sem se in se še vedno posvetujem z vsemi. Skupaj smo bolj ustvarjalni. Velikokrat izrečem malo za šalo malo za res, da v službi preživimo več časa, kot doma z domačimi in se za dobro sobivanje, ki je v službi povezano z delom, moramo sami potruditi. Velikokrat požreti/izreči kako grenko, vendar verjamem, da se to obrestuje. Sam sem ponosen, da lahko delam v takšnem kolektivu. Menim, da je za dobro klimo potrebno vložiti veliko sebe in dobre volje predvsem pa razumevanja. Ne vem, če sem povedal recept. Če večina misli, da je delovno okolje dobro, pa naj bo to recept.

Ste tudi član Sindikata vozovnih preglednikov Slovenije. Ali je sodelovanje socialnih partnerjev PM Koper z vami, kot predstavnikom delodajalca na zadovoljivi ravni?

No, to pa je posebno poglavje. Kot predstavnik delodajalca sem večkrat poudaril, da sem mogoče bolj sinidikalno ozaveščen in pripaden, kot nekateri predstavniki sindikata in to kot član kateregakoli sindikata – pa brez zamere. Vedno v smislu zagotavljanja realnih delovnih pogojev in ustvarjanja. Moja definicija za člana sindikata je, da moramo svojemu podjetju izkazati maksimalno pripadnost, kajti podjetje je tisto, ki nam ustvarja pogoje za življenje. Sindikat in delodajalec ne moreta in ne smeta nikoli ostati vsak na svojem bregu. Eden od drugega sta odvisna in nobeden ni v prednosti. Samo to.

Ob prostem času večkrat obiščete kakšen koncert, zato nas zanima, katera glasba vam je najbolj pri srcu?

Poslušam več zvrsti glasbe ( rock, narodno zabavna glasba,…) vendar vedno bolj opažam, da je v mojem srcu »dalmacija«.

Sodelavci so mi zaupali, da v privatnem življenju najraje zahajate v naravo, kjer se sprostite in napolnite baterije. Ali imate poleg tega še kakšen drugi hobi?

V preteklosti sem se veliko ukvarjal s športom (nogomet, rokomet, košarka, namizni tenis, smučanje,…),… sedaj bolj malo, mi pa nekako ostajajo lepi spomini. Sprostitev najdem tudi pri obdelovanju vrta in sadnega drevja.

Pogovor zapisal: Robert Müllner

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja